Proč kandiduji na prezidenta České republiky

Názory Miloše Zemana

Přímo volený prezident má silnější mandát, neměl by tedy mít i silnější pravomoci?

Prezident má dva druhy pravomocí – formální a neformální. Formální definuje Ústava a neformální závisí na jeho schopnostech komunikovat a dosahovat dohod. První československá ústava z roku 1920 dávala Masarykovi velmi omezené pravomoci, ale i navzdory tomu se stal uznávanou a vlivnou osobností. Proto si myslím, že současné pravomoci jsou dostačující.

Jakými charakterovými vlastnostmi by měl oplývat prezident České republiky?

Mně by úplně stačila jedna. Měl by mít schopnost tvořit dohody a schopnost tyto dohody dodržovat.

Jaká by měla být hlavní funkce prezidenta České republiky?

Měl by být neutrálním polem, které by vytvořilo prostor pro to, aby se scházely vládní a opoziční strany a bez přítomnosti medií diskutovaly, protože když toto neutrální pole není, a ono není ani na vládě, ani v Parlamentu, tak politici jdou do medií, kde exhibují. A místo hledání rozumného kompromisu zastávají takzvaně nesmlouvavá stanoviska, ze kterých stejně po čtrnácti dnech odstoupí, protože vědí, že nejsou realistická.

Myslíte si, že by prezident měl nějakým způsobem uklidňovat vyhrocené chvíle, které vznikají mezi vládou a opozicí? Jakým způsobem byste to dělal Vy?

Zcela určitě by měl uklidňovat konflikty, mírnit kontroverze a nikoliv je naopak zesilovat. Právě proto se obávám, že prezident, který je spojený s jakoukoliv silnou parlamentní stranou, by byl naopak zesilovačem těchto mezistranických konfliktů. Nu, a pokud jde o to, jakým způsobem bych to já osobně dělal, tak mohu říct, že jsem kdysi výrazně přispěl k tomu, aby se dokázaly dohodnout dvě nejsilnější parlamentní´ strany, třebaže se tehdy očekávalo, že ta dohoda není možná. A to nikoliv až od roku 1998, ale již od roku 1996.

Jakým způsobem byste jmenoval členy bankovní rady České národní banky?

Kdo si přečte Ústavu, ví, že se jedná o výlučnou pravomoc prezidenta. Nicméně v každém případě bych se radil s odborníky. Polovinu členů bankovní rady bych jmenoval z keynesiánců, polovinu z friedmanovců, protože to jsou dvě relevantní ekonomické školy.

Uděloval byste amnestie?

Ne, milosti  bych neuděloval. Pouze v jediném případě, když by někdo trpěl nevyléčitelnou nemocí a chtěl by poslední týdny svého života strávit v domácím prostředí. V tomto případě bych milost zvážil z humanitárních důvodů, netýkalo by se to ovšem lidí odsouzených za zvlášť závažné trestné činy.

Souhlasíte se schválenými církevními restitucemi?

Církevní restituce jsou natolik závažnou otázkou, že by o nich mělo rozhodovat všelidové hlasování, tedy referendum, dle švýcarského modelu.

Jaká je podle Vás míra korupce v české politice a je nějaká cesta, jak korupci vymýtit?

Nechci odhadovat procento politiků, i když se obávám, že bude značně vysoké. Hledám spíše řešení. A jediným řešením je přijetí zákona o prokázání původu příjmů a majetku, včetně možnosti zabavení veškerého nelegálně nabytého majetku.

Předložil byste občanům své majetkové přiznání?

Nevidím důvod, proč majetková přiznání nezveřejňovat.

Co pro Vás znamená pojem národní suverenita?

Moci do toho mluvit, ať už ve formě členství v EU, NATO nebo v jakýchkoliv jiných mezinárodních organizacích.

Zvýšil byste některé daně?

Já osobně jsem zastáncem zvyšování daní, a to korporátních i osobních, a podporuji progresivní zdanění. Nemám nic proti zvyšování daně z luxusních výrobků, ale myslím si, že u základních potravin a léků by měla být DPH snížena.

Podpořil byste zákon umožňující užívání marihuany pro lékařské účely?

Pro skutečné lékařské účely, například ve formě mastí apod., ano. Ale jinak s legalizací měkkých drog nesouhlasím.

Jaký je Váš názor na trest smrti?

Jsem proti, jelikož nelze vyloučit riziko justičního omylu. Ale jistě jsem pro doživotní nucené práce bez možnosti podmíněného propuštění.

Které zásady považujete za stěžejní při budování otevřené občanské společnosti?

Rozšíření práv občanů změnou volebního zákona tak, aby občané mohli vybírat svoje politické reprezentanty i tehdy, jestliže tito kandidáti nebudou preferováni stranickými sekretariáty.

Jak budete přistupovat k tématu sociálního vyloučení? Myslíte si, že je třeba prosazovat aktivní nástroje (právní a systémové) v boji s homofobií a rasismem?

Sociální vyloučení pokládám za řešitelné pouze tím, že každému, kdo má zájem pracovat, budou nabídnuty veřejně prospěšné práce, respektive veřejná služba. Dělnickou stranu sociální spravedlnosti pokládám za protofašistickou stranu pravicového typu a pokládám její existenci za signál problémů v naší společnosti, které vláda ani opozice nedokázaly řešit. Nedomnívám se, že v boji s homofobií a rasismem dosáhneme úspěchu vznikem jakýchkoliv vládních agentur, ale pouze již zmíněným vytvořením pracovních příležitostí pro dosud vyloučené tak, aby ti, kdo dnes nepracují a dopouštějí se kriminálních činů, dostali šanci se společensky uplatnit. Pokud této šance nevyužijí, nevidím důvod, proč by neměli skončit ve vězení.

Hodláte se ve své kampani zaměřit téma mezigenerační solidarity nebo/a genderové rovnosti?

Zastávám názor, že společnost by měla pomáhat především svým slabým členům, což jsou na jedné straně děti a na straně druhé důchodci. Ekonomicky aktivní obyvatelé by si pokud možno měli pomoci sami. Nedomnívám se, že by měla být v poměru půl na půl proporce na kandidátkách mezi muži a ženami, protože vždy záleží na konkrétní výrazné osobnosti bez ohledu na to, jakého je pohlaví.

Jaký je Váš názor na zrovnoprávnění vztahů rodinné povahy?

Je mi srdečně jedno, jakou sexuální orientaci má ten či onen občan, záleží mi pouze na jeho reálné výkonnosti a na tom, jakými hodnotami přispívá celkově české společnosti.

Jaký je Váš názor na zlegalizování adopce biologického potomka partnera/ky, případně legalizaci individuálních i společných adopcí stejnopohlavních párů v registrovaném partnerství?

Umožní-li adopce příjemnější život dítěte v rodině, která ho touto adopcí získá, než je tomu v dnešních dětských domovech, pak adopci doporučuji.

Zdroj: www.zemannahrad.cz

Kam dál?

  • Životopis  - Životopis kandidáta na prezidenta
  • Video  - Volební video spoty, rozhovory a zajímavé video reportáže